ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Idea a cíle společnosti, historie, současnost

Idea a cíle společnosti BONITEX

Vítejte na naší webové prezentaci a přijměte, prosím, srdečné pozvání ke vzájemně výhodné spolupráci, kterou s mnohými našimi váženými zákazníky, dodavateli a technickými partnery realizujeme již od roku 2010.

Specializujeme se na vývoj, výrobu a distribuci médií uplatňovaných v zákaznických, přístupových, identifikačních a automatizačních aplikacích. Jsme odborníky v oblasti inteligentních médií na bázi RFID, NFC a kontaktních čipů. Primární sortiment našich produktů tvoří plastové (papírové, dřevěné nebo kovové) karty, přístupové náramky, klíčenky, vstupenky, skipasy a jiné speciálně zaměřené identifikační a autorizační tagy.

Převážnou část výrobních procesů realizujeme v provozovnách na územích České a Slovenské republiky. V oblastech vývoje, pořizování nových technologií a nákupů materiálů dále úzce spolupracujeme s partnerskými společnostmi a oborovými specialisty z Polska, Německa, Švýcarska, Finska, Číny, Taiwanu, Indie, Kanady, Anglie, USA a jiných zemí. Svým klientům poskytujeme plnou technickou, projekční i grafickou podporu.

Díky komplexnosti a kvalitě používaného výrobního a kontrolního zázemí dokážeme uspokojovat nejen standardní požadavky našich odběratelů, ale taktéž většinu zadání speciálních. To se týká například atypických rozměrů produktů, materiálů, méně dostupných čipových sad a jejich vzájemných kombinací, ladění výkonu a dosahu antén RFID (NFC) čipů, sofistikovaných bezpečnostních, ochranných i designových prvků a mnohých dalších technologií.

Rádi upřednostňujeme takové formy komunikace, jež svou vibrací podporují tvořivost, radost, zájem myslet a chápat, vzájemný respekt, úctu a důvěru, krásu a účelnost, cit pro věc, odvahu, soucit, rozmanitost a houževnatost.

Jsme připraveni nezklamat Vaše očekávání, rozhodnete-li se pro realizaci svého projektu u společnosti BONITEX !

BONITEX - historie a současnost

Jmenuji se Kamil Sobkuliak. Myšlenky zaměřené na vývoj a výrobu elektronických a elektrotechnických zařízení a specialit v oblasti chemie jsem započal rozvíjet a realizovat již v raném mládí, profesionálně pak od roku 1992. Pod hlavičkou společnosti NIKOL elektronik s.r.o. jsme se, spolu s několika dalšími kolegy, v tomto „porevolučním“ hektickém období s nadšením pustili do vývoje a výroby audio doplňků pro tehdejší 8 bitové počítače (Didaktik Gama, ZX Spectrum, atp.), následně pak do vývoje a výroby několika zařízení pro telefonii a měřící techniku. Průběžně jsme vybudovali provoz pro montáž kvalitních síťových prodlužovacích přívodů, jichž bylo během 2 let vyrobeno více než 1 milión kusů. Taktéž jsme provozovali úspěšný velkoobchod s nabídkou kompletního sortimentu elektroinstalačního materiálu, především pro velkoodběratele i maloodběratele severomoravského regionu.

Po prodeji obchodního podílu v NIKOL elektronik jsem založil společnost SAMATHI v.o.s. jejíž hlavní činností byla tvorba a distribuce databázových produktů a aktualizovaných databází firem České a Slovenské republiky, a dále též obchodní činnost v oblasti profesionální aplikace Zákonů České a Slovenské republiky. Tato aktivita v letech 1995 až 1998 vyústila v celorepublikový projekt reedice knižního vydání Sbírky zákonů ČR a SR od roku 1945 (digitalizace cca 50.000 stran originálů, DTP korekce, vlastní tisková technologie). V rámci tohoto velkého projektu se nám souběžně podařilo vyvinout recepturu a zahájit vlastní výrobu speciální gelové barvy japonského výrobce do námi používaných digitálních tiskových duprinterových strojů.

Dané období však přineslo i méně radostné události spojené s prapodivným charakterem jistých bytostí. Dostavilo se hned několik, do té doby mnou zcela nepoznaných, osobních zkušeností s takovým lidským přístupem, kdy pro druhou stranu nebyl žádný problém, zřejmě již dopředu a vypočítavě, stavět svůj záměr na nedodržení sjednaných dohod s cílem využít dlouhodobého úsilí a nemalých finančních investic jiných lidí, a tato aktiva si drze přivlastnit. Přesto, pro mnohé jistě paradoxně, považuji tuto epochu za nenahraditelnou a neuvěřitelně prospěšnou školu života, kdy "dary" oněch jedinců pokládám dnes za mimořádně cenný "studijní materiál". Za tímto tvrzením si stojím i s vědomím toho, že jiní pozorovatelé si mohou třeba "ťukat na čelo".   :)

Další bohaté zkušenosti na poli služeb se dostavily v průběhu mého několikaletého působení v oblastech montáží, dodávek, školení a servisu výpočetní techniky, především pak koncovým uživatelům (hardware a software "na míru", internet, sítě), a také v souběžném provozování technické dílny zaměřené na finální opracování mechanických komponent pro některé evropské automobilky.

V roce 2007 jsme, po vzájemné, přátelské dohodě, obnovili spolupráci s Ing. Kamilem Krzywoňem, bývalým společníkem z NIKOL elektronik, člověkem, jehož, plynutím času velmi vyzrálých životních postojů si dodnes nesmírně vážím. Po letech odmlky byly našim společným úsilím opět oživeny aktivity v projektech zaměřených na výzkum, vývoj a výrobu elektroniky, včetně výroby a instalací automatizačních technologií, s cílem zpřístupnit našim klientům nástroje pro zvýšení jejich životní Síly, pocitu bezpečí a komfortu (společnost QESTEL technology s.r.o.).

Díky uvedeným zájmům a zkušenostem jsem se v roce 2010 začal specializovat na vývoj, výrobu a prodej médií uplatňovaných ve věrnostních, přístupových, identifikačních a automatizačních aplikacích, tedy zejména zákaznických, magnetických a čipových RFID, NFC a SMART karet a mnoha  jiných variant RFID a NFC transpordérů. Veškeré tyto aktivity realizuji společně s týmem vážených a milých spolupracovníků, kolegů i dalších partnerů pod záštitou společnosti BONITEX s.r.o.

A na závěr – úvaha k zamyšlení: Tak, jako kterákoliv "věc" může do prokazatelného (případně předpověditelného) množství, nebo v jisté její modifikaci či záměru jejího používání být společnosti nebo jednotlivci prospěšná (tedy přinášející pozitivní důsledky jejího používání), a nad toto množství (modifikaci či záměr) naopak neprospěšná (případně až škodlivá, zvrácená, demoralizující nebo usmrcující), vidím přínos čipových technologií ve správné míře či plánovaném záměru jejich uplatnění vesměs jako velmi pozitivní, a naopak překročením těchto hranic jako negativní až extrémně negativní. Cítím povinnost být v této úvaze naprosto konkrétní - tedy doplňuji, že pokud jde například o uplatnění čipů ve prospěch snadné identifikace předmětů nebo lokalizace lidských bytostí s jejich svobodným souhlasem, pak toto pokládám za eticky zcela vyhovující a technologicky velmi efektivní. Naopak interní "čipování" lidských bytostí obecně, natožpak s jejich osobním nesouhlasem, pokládám za naprosto neetické a odsouzeníhodné, a to se všemi důsledky pro ty, kteří tyto myšlenky jakoukoli formou podporují a prosazují.