Idea a cíle společnosti, historie, současnost

Vytisknout

Idea a cíle společnosti BONITEX:

Vážení obchodní a techničtí partneři, dovolte nám, abychom se v rámci oboustranně výhodné spolupráce s Vámi vzájemně podporovali na společné cestě vedoucí k elementárnímu životnímu cíli každé lidské bytosti.

Proto i lidé z našeho týmu upřednostňují takové formy komunikace a aktivit, jež svou vibrací směřují do oblastí známých lidských pojmů jako například: cit, zájem myslet a chápat, svobodná vůle, vzájemný respekt, podpora a důvěra, krása a účelnost, odvaha, tvořivost, radost, úcta, soucit, rozmanitost, houževnatost...

Za největší bohatství každé společnosti pokládáme skupinu svobodných, myslících bytostí, které spojuje totožná představa o elementárním životním cíli jednotlivce společně s chápáním a každodenním uplatňováním aktivit k tomuto cíli vedoucích. Přitom každý jedinec se prezentuje svými vlastními životními zkušenostmi, moudrostí, znalostmi, tvůrčími schopnostmi, charakterem, vytrvalostí i mírou zodpovědnosti a hloubkou pochopení svého poslání vůči celku.

V současném období se zaměřujeme na obchodní aktivity převážně v rámci zemí EU. V oblastech vývoje, pořizování nových technologií a nákupu materiálů úzce spolupracujeme s partnerskými společnostmi a oborovými specialisty z Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Finska, Číny, Kanady, Anglie, USA i jiných zemí světa.

Díky rozsáhlosti a kvalitě našeho výrobního a kontrolního zázemí dokážeme uspokojit nejen běžné požadavky zákazníků, ale taktéž většinu požadavků nestandardních (atypické rozměry a materiály, méně dostupné čipové technologie a jejich kombinace, ladění výkonu antén čipů, speciální ochranné a designové prvky, atp.).

Jsme připraveni nezklamat Vaši důvěru přizvete-li nás k oboustranně prospěšné spolupráci.

Historie a současnost:

Jmenuji se Kamil Sobkuliak. Myšlenky zaměřené na vývoj a výrobu elektronických a elektrotechnických zařízení a specialit v oblasti chemie jsem započal rozvíjet a realizovat již v raném mládí, profesionálně pak od roku 1992. Pod hlavičkou společnosti NIKOL elektronik s.r.o. jsme se, spolu s několika dalšími kolegy, v tomto „porevolučním“ hektickém období s nadšením pustili do vývoje a výroby audio doplňků pro tehdejší 8 bitové počítače (Didaktik Gama, ZX Spectrum, atp.), následně pak do vývoje a výroby několika zařízení pro telefonii a měřící techniku. Průběžně jsme vybudovali provoz pro montáž kvalitních síťových prodlužovacích přívodů, jichž bylo během 2 let vyrobeno více než 1 milión kusů. Taktéž jsme provozovali úspěšný velkobchod s nabídkou kompletního sortimentu elektroinstalačního materiálu, především pro velkoodběratele i maloodběratele severomoravského regionu.

Po prodeji obchodního podílu v NIKOL elektronik jsem založil společnost SAMATHI v.o.s. jejíž hlavní činností byla tvorba a distribuce databázových produktů a aktualizovaných databází firem České a Slovenské republiky, a dále též obchodní činnost v oblasti profesionální aplikace Zákonů České a Slovenské republiky. Tato aktivita v letech 1995 až 1998 vyústila v celorepublikový projekt reedice knižního vydání Sbírky zákonů ČR a SR od roku 1945 (digitalizace cca 50.000 stran originálů, DTP korekce, vlastní tisková technologie). V rámci tohoto velkého projektu se nám souběžně podařilo vyvinout recepturu a zahájit vlastní výrobu speciální gelové barvy japonského výrobce do námi používaných digitálních tiskových duprinterových strojů.

Dané období však přineslo i méně radostné události spojené s prapodivným charakterem jistých bytostí. Dostavilo se hned několik, do té doby mnou zcela nepoznaných, osobních zkušeností s takovým lidským přístupem, kdy pro druhou stranu nebyl žádný problém, zřejmě již dopředu a vypočítavě, stavět svůj záměr na nedodržení sjednaných dohod s cílem využít dlouhodobého úsilí a nemalých finančních investic jiných lidí, a tato aktiva si drze přivlastnit. Přesto, pro mnohé jistě paradoxně, považuji tuto epochu za nenahraditelnou a neuvěřitelně prospěšnou školu života, kdy "dary" oněch jedinců pokládám dnes za mimořádně cenný "studijní materiál". Za tímto tvrzením si stojím i s vědomím toho, že jiní pozorovatelé si mohou třeba "ťukat na čelo".   :)

Další bohaté zkušenosti na poli služeb se dostavily v průběhu mého několikaletého působení v oblastech montáží, dodávek, školení a servisu výpočetní techniky, především pak koncovým uživatelům (hardware a software "na míru", internet, sítě), a také v souběžném provozování technické dílny zaměřené na finální opracování dveřních součástek, především pro automobilku Opel.

V roce 2007 jsme, po vzájemné, přátelské dohodě, obnovili spolupráci s Ing. Kamilem Krzywoňem, bývalým společníkem z NIKOL elektronik, člověkem, jehož, plynutím času velmi vyzrálých, životních postojů si dodnes nesmírně vážím. Po letech odmlky byly našim společným úsilím opět oživeny aktivity v projektech zaměřených na výzkum, vývoj a výrobu elektroniky, včetně výroby a instalací automatizačních technologií, s cílem zpřístupnit našim klientům nástroje pro zvýšení jejich životní Síly, pocitu bezpečí a komfortu (společnost QESTEL technology s.r.o.).

Díky uvedeným zájmům a zkušenostem jsem se v roce 2010 začal specializovat na vývoj, výrobu a prodej médií uplatňovaných ve věrnostních, přístupových, identifikačních a automatizačních aplikacích, tedy zejména zákaznických, magnetických a čipových RFID, NFC a SMART karet a mnoha jiných variant RFID a NFC transpordérů. Veškeré tyto aktivity realizuji společně s týmem vážených a milých spolupracovníků, kolegů i dalších partnerů pod záštitou společnosti BONITEX s.r.o.

A na závěr – úvaha k zamyšlení: Tak, jako kterákoliv "věc" může do prokazatelného (případně předpověditelného) množství, nebo v jisté její modifikaci či záměru jejího používání být společnosti nebo jednotlivci prospěšná (tedy přinášející pozitivní důsledky jejího používání), a nad toto množství (modifikaci či záměr) naopak neprospěšná (případně až škodlivá, zvrácená, demoralizující nebo usmrcující), vidím přínos čipových technologií ve správné míře či plánovaném záměru jejich uplatnění vesměs jako velmi pozitivní, a naopak překročením těchto hranic jako negativní až extrémně negativní. Cítím povinnost být v této úvaze naprosto konkrétní - tedy doplňuji, že pokud jde například o uplatnění čipů ve prospěch snadné identifikace předmětů nebo lokalizace lidských bytostí s jejich svobodným souhlasem, pak toto pokládám za eticky zcela vyhovující a technologicky velmi efektivní. Naopak interní "čipování" lidských bytostí obecně, natožpak s jejich osobním nesouhlasem, pokládám za naprosto neetické a odsouzeníhodné, a to se všemi důsledky pro ty, kteří tyto myšlenky jakoukoli formou podporují a prosazují.