Balení, direct mailing a další operace s kartami

Vytisknout

Seznam dodatečných operací s hotovými kartami, které pro Vás dokážeme realizovat:

 1. Lepení samolepící, snadno odlepitelné personalizované etikety na kartu (například s čárovým kódem),
 2. lepení nebo vkládání karet do dárkových obalů, včetně výroby dárkových obalů,
 3. lepení karet na dopisy a letáky, včetně výroby personalizovaných letáků a kompletního direct mailingu,
 4. balení samostatných karet do průhledných PE sáčků (otevřených nebo uzavřených) nebo jejich ochrana nonpermanentní průhlednou fólií.

 1. Snadno odlepitelná (nonpermanentní) etiketa s čárovým kódem shodným s kódem na kartě

Na kartu dokážeme aplikovat také nonpermanentní samolepící etiketu na které je vytištěn například shodný čárový kód jako na kartě. Tuto etiketu lze pak snadno z karty sejmou a opět nalepit například na zákaznický formulář:

 • Nabízíme více rozměrů nonpermanentních etiket.
 • Etikety lze personalizovat čárovým kódem, číslem, nebo jakýmkoli jiným údajem.
 • Kartu, společně se zákaznickým formulářem, obdrží klient na provozovně prodejce, kdy souběžně pracovník provozovny načte z karty čárový kód, čímž v systému prodejce založí "prázdnou" kartu klienta.
 • Po nalepení etikety z karty do odpovídajícího místa na zákaznickém formuláři a souběžném vyplnění osobních údajů do formuláře, si klient ponechá kartu (již bez etikety se shodným čárovým kódem jaký má karta) a formulář odevzdá pracovníkovi provozovny prodejce (lékárna, atp.).
 • Pracovník centrálního datového oddělení prodejce sejme čárový kód z formuláře, čímž vyhledá "prázdnou" kartu zákazníka v databázi a následně doplní veškeré údaje uvedené ve formuláři.
 • Kompletní registrací zákazníka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci prodejny. 2. Lepení nebo vkládání karet do DÁRKOVÝCH OBALŮ, včetně výroby dárkových obalů

Společně s kartami Vám vyrobíme také dárkové obaly dle Vašich požadavků (typ obalu, druh papíru, specifický rozměr, grafika):

 • Karty si můžete do dárkového obalu vkládat nebo lepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem" nebo vsunout do speciální kapsy obalu přímo při vydávání karty zákazníkovi (například souběžně s personalizaci karty pro zákazníka pomocí speciální tiskárny, případně po tisku věnování na dárkový obal, atp.). V takovém případě Vám můžeme dodat k obalům a kartám také "lepíky",
 • nebo Vám karty do obalů vlepíme či vsuneme přímo ve výrobě a dodáme k přímé distribuci Vašim zákazníkům. 3. Lepení karty na formulář, včetně požadované personalizace formuláře + následující direct mailing

Společně s kartami Vám vyrobíme i letáky, brožury, formuláře nebo dopisy, které dokážeme personalizovat dle Vašich požadavků (například jménem klienta, adresou, shodným čárovým kódem nebo číslem jako na kartě), a následně odpovídající kartu na určené místo tiskoviny nalepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem". Výsledkem mohou být například sady:

 • Leták formátu A4 nebo A5 jako zákaznický formulář + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód.
 • Personalizovaný dopis A4 + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód, číslo nebo jméno adresáta, obojí vloženo do obálky s průhledným adresným okénkem.
 • Jakákoliv jiná běžná tiskovina na různých druzích papíru + nalepená karta s Vámi definovaným personalizačním propojením a dalšími požadovanými postupy.
 • Tyto sady dokážeme následně kompletně odbavit (včetně odeslání adresátům) nebo jen připravit do evidovaných balíků ve Vámi požadovaném pořadí, a dle Vašich konkrétních instrukcí.

Například tímto způsobem:

 • Klient obdrží v doručené obálce příslušnou tiskovinu, například formulář s nalepenou kartou.
 • Kartu odlepí a tuto si ponechá. Dále vyplní formulář veškerými požadovanými osobními údaji.
 • Vyplnění formulář následně odešle v obálce přímo na Vaše centrální datové cetrum, kde zodpovědný pracovník načte čárový kód formuláře do systému, čímž v databázi založí novou kartu zákazníka, a v dalším kroku doplní veškeré potřebné údaje z formuláře.
 • Kompletní registrací zákaznílka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci provozovny. 4. Balení samostatných karet do průhledných PE sáčků a ochrana karty nonpermanentní průhlednou fólií

Ochranu karet před poškrábáním můžete zvýšit například těmito metodami.