Balení, direct mailing a další operace s kartami

Vytisknout

Seznam dodatečných operací s hotovými kartamy které pro Vás dokážeme realizovat:

 1. lepení samolepící, snadno odlepitelné personalizované etikety na kartu (například s čárovým kódem)
 2. lepení nebo vkládání karet do dárkových obalů, včetně výroby dárkových obalů
 3. lepení karet na dopisy a letáky, včetně výroby personalizovaných letáků a kompletního direct mailingu
 4. balení samostatných karet do průhledných PE sáčků (otevřených nebo uzavřených) nebo jejich ochrana nonpermanentní průhlednou fólií

 1. snadno odlepitelná (nonpermanentní) etiketa s čárovým kódem shodným s kódem na kartě

Na kartu dokážeme aplikovat také samolepící etiketu opatřenou nonpermanentním lepidlem, na které je vytištěn například shodný čárový kód jako na kartě. Tuto etiketu lze pak snadno z karty sejmou a opět nalepit například na zákaznický formulář:

 • nabízíme více rozměrů nonpermanentních etiket
 • etikety lze personalizovat čárovým kódem, číslem, nebo jakýmkoli jiným údajem
 • kartu, společně se zákaznickým formulářem, obdrží klient na provozovně prodejce, kdy souběžně pracovník provozovny načte z karty čárový kód, čímž v systému prodejce založí "prázdnou" kartu klienta
 • po nalepení etikety z karty do odpovídajícího místa na zákaznickém formuláři a souběžném vyplnění osobních údajů do formuláře, si klient ponechá kartu (již bez etikety se shodným čárovým kódem jaký má karta), a formulář odevzdá pracovníkovi provozovny prodejce (lékárna, atp.)
 • pracovník centrálního datového oddělení prodejce sejme čárový kód z formuláře, čímž vyhledá "prázdnou" kartu zákazníka v databázi a následně doplní veškeré údaje uvedené ve formuláři
 • kompletní registrací zákaznílka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci prodejny 2. lepení nebo vkládání karet do DÁRKOVÝCH OBALŮ, včetně výroby dárkových obalů

Společně s kartami Vám vyrobíme také dárkové obaly dle Vašich požadavků (typ obalu, druh papíru, specifický rozměr, grafika):

 • karty si můžete do dárkového obalu vkládat nebo lepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem" nebo vsunout do speciální kapsy obalu přímo při vydávání karty zákazníkovi (například souběžně s personalizaci karty pro zákazníka pomocí speciální tiskárny, případně po tisku věnování na dárkový obal, atp.). V takovém případě Vám můžeme dodat k obalům a kartám také "lepíky",
 • nebo Vám karty do obalů vlepíme či vsuneme přímo ve výrobě a dodáme k přímé distribuci Vašim zákazníkům 3. lepení karty na formulář, včetně požadované personalizace formuláře + následující direct MAILING

Společně s kartami Vám vyrobíme i letáky, brožury, formuláře nebo dopisy, které dokážeme personalizovat dle Vašich požadavků (například jménem klienta, adresou, shodným čárovým kódem nebo číslem jako na kartě), a následně odpovídající kartu na určené místo tiskoviny nalepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem". Výsledkem mohou být například sady:

 • leták formátu A4 nebo A5 jako zákaznický formulář + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód
 • personalizovaný dopis A4 + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód, číslo nebo jméno adresáta, obojí vloženo do obálky s průhledným adresným okénkem
 • jakákoliv jiná běžná tiskovina na různých druzích papíru + nalepená karta s Vámi definovaným personalizačním propojením a dalšími požadovanými postupy
 • tyto sady dokážeme následně kompletně odbavit (včetně odeslání adresátům) nebo jen připravit do evidovaných balíků ve Vámi požadovaném pořadí, a dle Vašich konkrétních instrukcí

například tímto způsobem:

 • klient obdrží v doručené obálce příslušnou tiskovinu, například formulář s nalepenou kartou
 • kartu odlepí a tuto si ponechá. Dále vyplní formulář veškerými požadovanými osobními údaji
 • vyplnění formulář následně odešle v obálce přímo na Vaše centrální datové cetrum, kde zodpovědný pracovník načte čárový kód formuláře do systému, čímž v databázi založí novou kartu zákazníka, a v dalším kroku doplní veškeré potřebné údaje z formuláře
 • kompletní registrací zákaznílka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci provozovny 4. balení samostatných karet do průhledných PE sáčků a ochrana karty nonpermanentní průhlednou fólií

Ochranu karet před poškrábáním nebo v případě požadavku na luxusnější variantu prezentace klientovi můžete zvýšit například těmito metodami